Taşıyıcı (Kurye) Sözleşmesi

Madde 1. TARAFLAR
Cevizli Mh. Zuhal Cd. Ritim İstanbul A5 Blok No:46E/179 Maltepe / İSTANBUL adresinde, Kartal Vergi Dairesi’ne 4631330721 vergi numarası ile kayıtlı olarak faaliyet gösteren HİT KURYE DIŞ TİC AŞ ŞİRKETİ (kısaca “İŞ SAHİBİ” olarak anılacaktır)  …………………………………………….. Adresinde ikamet eden kurye ve araç sahibi …….. (kısaca “SÜRÜCÜ” olarak anılacaktır) ile işbu sözleşmenin taraflarını oluşturmaktadır.
1.a) Taraflara ilişkin bilgiler: 
İŞ SAHİBİNİN ;
Adı :  HİT KURYE DIŞ TİC AŞ
Adresi : Cevizli Mh. Zuhal Cd. Ritim İstanbul A5 Blok No:46E/179 Maltepe / İSTANBUL
Telefon Numarası :  0850 308 0434
Elektronik posta adresi: info@hitkurye.com

SÜRÜCÜNÜN;
Adı-Soyadı    : 
TC Kimlik Numarası     :
E-Posta Adresi    :
Adresi         :
Kuryelik hizmeti verilecek aracın ruhsat ve plaka bilgileri/marka-model bilgileri:
Telefon numarası: 
E-Posta adresi :

Madde 2. SÖZLEŞMENİN KONUSU
İşbu sözleşme ile; SÜRÜCÜ ile İŞ SAHİBİ arasında, iş sahibi tarafından tasarlanan ve sunumu yapılan “HİT KURYE” adlı uygulama aracılığı ile; işbu uygulamanın müşterilerine sunulacak hizmette, sürücü kurye tarafından uyulması gereken şartları belirleyen bağlayıcı yasal bir anlaşma sağlanmıştır.
Sürücü; iş sahibinin tasarladığı ve sunumunu gerçekleştirdiği HİT KURYE adlı uygulama aracılığı ile sağlanan hizmeti kendi adına kayıtlı ve tüm yasal koşulları taşıyan aracı ile sağlamak için aşağıda belirtilen şart ve koşullara uymayı kabul etmektedir. SÜRÜCÜ işbu sözleşmeyi (elektronik ortamda ya da fiziki olarak) imzaladıktan sonra burada öne sürülen şart ve koşullarla tamamıyla bağlı olacaktır.

Madde 3. SÜRÜCÜ- İŞ SAHİBİ (HİT KURYE) İLİŞKİSİ:
1.    İş sahibi (HİT KURYE) sanal platformda bir aracı hizmet sağlayıcıdır. Sürücü ile iş sahibi arasında işçi-işveren, acenta, temsilci, ortaklık söz konusu olmayıp, işbu Sözleşme dışında sair hiçbir surette başkaca ticari bir ilişki yahut iş ilişkisi söz konusu değildir. Hit Kurye uygulamaya üye olan müşteriler ile uygulamaya kayıt yaptıran araç sahibi sürücüleri bir araya getirir ve bunun sonucunda komisyon alır. Müşteri de araç sahibi sürücüler de söz konusu kurye sürecinde Hit Kurye bağlantısı ile iletişime geçer, Hit Kurye müşteri ve araç sahibi sürücüler arasında adeta köprü görevini üstlenmektedir. Hit Kurye, MÜŞTERİ ile SÜRÜCÜ arasındaki taşıma hizmeti ilişkisine taraf değildir. Bu kapsamda, Hit Kurye’nin taşıma hizmeti bakımından hiçbir şekilde sorumluluğu ve sair hukuki yükümlülüğü bulunmamakta olup, SÜRÜCÜ bu hususu peşinen beyan ve kabul eder.
2.    Sürücünün davranışlarından, performansından, araçların bakımının takibinden ya da kontrollerinden iş sahibi herhangi bir suretle sorumlu değildir.
3.    Siparişin müşteriye tam, hasarsız ve eksiksiz olarak tesliminden sürücü sorumludur.
4.    Sürücü, şirketin ve uygulamanın Marka ve Adlarını, kullanılan sembolleri, logo ve işaretleri karışıklık ve haksız rekabet yaratacak derecede benzer marka ve adları hiçbir şekilde kullanmayacağını, tescil ettirmeyeceğini ve onlar üzerinde hak iddia etmeyeceğini kabul eder.

Madde 4. SÜRÜCÜ’NÜN UYMAKLA YÜKÜMLÜ OLDUĞU KURALLAR
Sürücü her koşul ve şartta aşağıdaki kurallara üyeliği süresince istisnasız olarak uyacağını kabul ve taahhüt eder:
1.    Sürücü; kendisine ait aracı kullanmak için yeterli seviyede ve geçerli bir sürücü  belgesine sahip olduğunu ve her koşul ve şartta bu ehliyetin gerektirdiği şekilde aracını idame  ettireceğini,
2.    Sisteme SÜRÜCÜ olarak kaydolmak için HİT KURYE tarafından talep edilen her türlü bilgi ve belgeyi eksiksiz ve güncel olarak temin edeceğini,
3.    Kendisine ait olmayan araçları kullanmayacağını ya da başkasına ait bir aracı kullanması için gerekli her türlü yasal izinlere sahip olduğunu;
4.    Sözleşme konusu hizmeti sağlamak için şirket tarafından belirlenen ve yasal mevzuatın öngördüğü tüm lisanslara, izinlere, onaylara ve yetkilere sahip olduğunu;
5.    Sözleşme konusu hizmeti yasal, güvenli ve müşteri memnuniyeti için gereken yetenek, özen ve dikkatle, profesyonel bir şekilde sağlamak için uygun ve mevcut düzeyde eğitim, uzmanlık ve deneyime sahip olduğunu;
6.    Müşterilerle olan ilişkilerinde yüksek standartlarda profesyonellik, hizmet ve nezaket göstereceğini kabul eder.
7.    Sürücü, iş sahibi tarafından belirlenen ve yasaların öngördüğü bu gereklilikleri sağlayamazsa sürücünün uygulamaya erişimi engellenebilir ya da sınırlanabilir.
8.    Sürücü; kurye hizmetini hukuka aykırı, kanun dışı amaçlar için kullanmayacağını kabul ve taahhüt eder. Sürücü hizmeti ve aracını; hukuka aykırı, kanun dışı amaçlar için kullanmayacağını, aracını kesinlikle hasta, uykusuz, alkollü ve herhangi bir keyif verici maddenin etkisindeyken kullanmayacağını, aksine tespit edilen her durumda Sözleşme’nin derhal feshedilerek, her türlü zararın ve sorumluluğun kendisine yükleneceğini, hakkında derhal yasal işlem yapılacağını bildiğini beyan, kabul ve taahhüt etmektedir.
9.    SÜRÜCÜ, kendisine ait ve aktif olarak kullanmakta olduğu cep telefonu ve/veya tablete indireceği uygulamaya ilişkin güncellemeleri takip edeceğini, uygulamaya gelen yenilikleri ve güncellemeleri günü gününe takip edip kullandığı cep telefonu ve/veya tablete indireceğini kabul eder. Yenilik ve güncellemelerin indirilmemesi sebebiyle MÜŞTERİ memnuniyetsizliğine veya başka bir zarar ve/veya kayba sebep olunmasından SÜRÜCÜ sorumludur.  HİT KURYE bu kapsamda SÜRÜCÜ’nün uygulamaya erişimini engelleme veya fesih hakkını kullanabilecektir.
10.    Sürücü, taşıyacağı paketin maksimum değerinin 500,00TL olduğunu kabul eder. Değeri 500,00 TL üzeri olan hiçbir ürünün taşınmayacağı hususunda Müşteri’den ürünü teslim alırken hatırlatma yapmakla yükümlüdür. Sürücü, taşıyacak olduğu paketin her ne sebeple olursa olsun zarar görmesi, kaybolması, teslim edilmemesinden, geç teslim edilmesinden sorumlu olup Müşteri tarafından Hit Kurye’ye yöneltilecek olan tüm talepleri derhal karşılayacağını kabul ve taahhüt eder. 
11.    Sürücü, ilgili kanun maddeleri kapsamında taşınması yasaklanmış bulunan çek, bono, poliçe, hisse senedi, tahvil vb. her türlü kıymetli evrak, silah, uyuşturucu madde, altın, mücevherat, nakit para şeklinde gönderiler Müşteri tarafından taşıttırılamaz, taşınmasından doğan tüm zararları Sürücü Müşteri’den talep edebilecektir. Sürücü, taşımak üzere almış olduğu paketler ile ilgili Hit Kurye’nin uğrayacak olduğu tüm zararlardan da sorumlu olduğunu kabul ve taahhüt eder.
12.    Sürücü, eşyanın kendisine teslim edildiği tarihten Alıcı’ya teslim ettiği tarihe kadar geçen süre içerisinde husule gelecek ziya, hasar ve gecikmeden sorumludur.  Ancak mücbir sebepler ve yasal mevzuatta belirtilen sorumsuzluk hallerinin mevcut olması durumunda sürücü hasar/ziya/gecikmeden mesul tutulamaz.
13.    Sürücü, kurye gönderi ataması yapıldıktan sonra geçerli sebep sunmadan iptal etmesi durumunda 50-TL ceza ödemeyi kabul, beyan ve taahhüt eder. İş sahibine geçerli sebep olarak bildirilebilecek durumlar hizmeti sağlamasına engel teşkil edecek durumlar olup kaza, lastik patlaması vb. durumlarda sürücünün geçerli sebep olarak bildirdiği durumun aracın plakası görünecek şekilde fotoğraflarını çekerek müşteri ilişkileri merkezine iletmesi gerekmektedir. Geçerli sebebin varlığı, durumun müşteri ilişkileri merkezi tarafından değerlendirilmesi sonucunda her olay için ayrı ayrı değerlendirilecektir.
14.    Sürücü, hizmetlerle ilgili olarak sorun yaşanması halinde HİT KURYE’nin …… no’lu çağrı merkezi hattından iletmekle yükümlüdür.
15.    Sürücü, iş sahibinin tüm ticari bilgilerini ve “HİT KURYE” uygulaması ile şirketin müşterilerine ait tüm kişisel bilgileri tam bir gizlilik içinde saklayacak ve Hizmetlerin sağlanmasına yönelik amaçlar dışında kesinlikle kullanmayacak ve ifşa etmeyecektir.

Madde 5. ÖDEME VE SİGORTA KOŞULLARI
Sürücü tarafından, gerçekleştirdiği her bir teslimat için kurye başı olmak kaydıyla iş sahibine  ödeme yapılacaktır. İşbu ödemenin miktarı her sipariş için farklılık gösterebilecektir. Başlangıç için … TL olarak belirlenen bu ücret, sözleşmesinin 9. Maddesi doğrultusunda iş sahibi tarafından tek taraflı olarak her zaman uygulama üzerinden ilan edilerek değiştirilebilecektir. Sürücülerin uygulamada belirtilen dışında bir ücret talep etme hakkı yoktur.
HİT KURYE uygulamasında; sistem üzerinden ödeme seçeneği bulunmakta olup, ödemeler nakit veya kredi/banka kartı aracılığı ile kapıda ödeme suretiyle de gerçekleştirilecektir. Nakit ödeme alınması durumunda Sürücü nakit ödeme aldığını sisteme girmekle yükümlüdür. 
Müşteri bu ödemeyi yapmakla, yasal olarak sürücüye ödeme yapmış olarak kabul edilecek ve ayrıca başkaca bir ödeme yapmak zorunda olmayacaktır.
Sürücü tarafından Müşteri’den nakit ödeme alınması durumunda HİT KURYE’ye ödenmesi gereken bedel teslimatın gerçekleşmesinden sonra derhal yapılacaktır. Ödemenin yapılmaması durumunda HİT KURYE yasal yollara başvurma hakkına sahip olup KURYE’yi sistemden çıkarma hakkına sahiptir. 
Sürücünün, sipariş alındıktan sonra siparişin müşteriye teslim edilmesi evresinde yaptığı tüm masraflar kendisine aittir.
Sürücü, işbu sözleşmenin elektronik ortamda imzalandığı tarihte yasal düzenlemeler kapsamında kendi adına kayıtlı aracının Kara Yolları Zorunlu Trafik Sigortasına sahip olduğunu ya da kapsamında bulunacağını taahhüt ve kabul eder.
İşbu sürücü sözleşmesi, iş sözleşmesi niteliğinde bir sözleşme olmayıp, uygulamanın SÜRÜCÜ tarafından kullanılmasına ilişkin detayların belirlendiği, sürücü ve müşteri taraflarının belirli kurallar çerçevesinde uygulamadan yararlanabileceğini anlatan, genel kamu ahlakına aykırı durumlarda sürücülerin uygulamaya erişimini engelleme hakkını düzenleyen bir sözleşmedir.

Madde 6. SİSTEMDE KALMA VE KAYIT KOŞULLARI
HİT KURYE uygulamasında sürücü; uygulama üzerinde belirtilen saatlerde çalışmayı kabul beyan ve taahhüt eder. Bu hususta iş sahibi tarafından sürücüye direktif ve talimat verilebilecektir.
Sürücüden, sisteme kayıt esnasında herhangi bir ücret alınmayacaktır.

Madde 7. FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI
Uygulamanın tasarım, metin, imge, html kodu ve diğer kodlar da dâhil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla, tüm unsurları iş sahibine aittir. Sürücü, iş sahibinin uygulama aracılığı ile verdiği hizmetlerini, uygulama ve şirkete ait bilgileri ve şirketin telif haklarına tabi çalışmalarını ticari amaçla kullanamaz. Sürücü, şirketin izni olmaksızın, şirketin telif haklarına tabi çalışmalarını çoğaltamaz, dağıtamaz veya bunlardan türemiş çalışmalar yapamaz   veya   hazırlayamaz.    İş    sahibinin    uygulama aracılığı    ile    verdiği hizmetlerini, uygulama ve şirkete ait bilgileri ve şirketin telif haklarına tabi çalışmaları, ticari     markaları, şirket ve/veya uygulama vasıtasıyla sahip olduğu her tür maddi ve fikri mülkiyet hakları da dâhil tüm malvarlığı, ayni ve şahsi hakları, ticari bilgi ve know-how’a yönelik tüm hakları saklıdır.

Madde 8. GİZLİLİK
Taraflar, gerek sözleşme süresince ve gerekse sözleşmenin sona ermesi veya fesih halinde bile, birbirleriyle çalışmaları süresince diğer taraf hakkında edindikleri bu sözleşme konusu faaliyetlerden doğan ticari sır veya özel nitelikteki bilgileri, ticari sonuçları, aralarındaki sözleşmeleri ve her türlü yazılı ve sözlü bilgi akışını, üçüncü şahıslara açıklamamayı ve gizliliği korumayı kabul ve taahhüt ederler. Taraflar, gizliliğin ihlali halinde diğer tarafın tüm zararını karşılamayı peşinen kabul ve taahhüt ederler.

Madde 9. SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİKLERİ
İş sahibi, tamamen kendi takdirine bağlı ve tek taraflı olarak, sözleşmeyi, uygun göreceği herhangi bir zamanda, uygulama üzerinden ilan ederek değiştirebilir. İşbu Koşulların değişen hükümleri, ilan edildikleri tarihte veya sonrasında, sürücü tarafından uygulama kullanılmak suretiyle ya da uygulama üzerinden talep edilmesi halinde online kabul edilmesi ile geçerlilik kazanacak, geri kalan hükümler aynen yürürlükte kalarak hüküm ve sonuçlarını doğurmaya devam edecektir.

Madde 10. MÜCBİR SEBEPLER
Hukuken mücbir sebep sayılan tüm durumlarda iş sahibi, işbu Koşullar ile belirlenen edimlerinden herhangi birini geç veya eksik ifa etme veya ifa etmeme nedeniyle yükümlü değildir. Bu ve bunun gibi durumlar, şirket için, gecikme, eksik ifa etme veya ifa etmeme veya     temerrüt addedilmeyecek veya bu durumlar için şirketten herhangi bir nam altında tazminat   talep edilemeyecektir. “Mücbir sebep” terimi; doğal afet, isyan, savaş, grev, iletişim sorunları, altyapı ve internet arızaları, siber saldırı, elektrik kesintisi ve kötü hava koşulları da dâhil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla; ilgili tarafın makul kontrolü haricinde ve şirketin gerekli özeni göstermesine rağmen önleyemediği, kaçınılamayacak olaylar olarak   yorumlanacaktır.

Madde 11. TEBLİGATLAR:
Tarafların yukarıda belirtilen adresleri tebligat adresi olarak kabul edilmiştir. Taraflar adreslerini değiştirdiği takdirde yeni adreslerini karşı tarafa derhal bildirmek zorundadır. Bildirimde bulunulmadığı takdirde eski adrese yapılmış olan tebligatlar geçerli olacaktır.

Madde 12. DEĞİŞİKLİK BİLDİRİMİ:
İş sahibi ……. nolu telefonu kullanmaktadır. Sürücü ….. nolu telefonu kullanmaktadır. Taraflarca iletişim bilgilerindeki değişiklik bildirilmedikçe, iş bu sözleşmenin 1. Maddesindeki adrese, telefon numarasına yapılan her türlü tebligat, SMS gönderisi, yazılı delil mahiyetinde   olup, bu delillerin tespiti noktasında iş sahibinde bulunan kayıtların geçerli olduğunu taraflar kabul ve taahhüt etmişlerdir. Tarafların adres, telefon değişikliği bildiriminde bulunması halinde, yeni bilgilere göre yapılan bildirimlerin iş bu madde hükmü uyarınca delil olması kararlaştırılmıştır.

Madde 13. SÖZLEŞMENİN FESHİ VE SONA ERME
İşbu Sözleşme, Taraflardan herhangi birinin feshine kadar yürürlükte kalacak ve Taraflar arası hüküm ve sonuçlarını doğurmaya devam edecektir.
İş sahibi, sürücünün işbu Koşullar dâhilinde belirtilen hükümlere ve Uygulama içinde yer alan kullanıma, üyeliğe ve HİT KURYE hizmetlerine ilişkin benzeri kurallara aykırı hareket etmesi durumunda; sözleşmeyi tek taraflı olarak feshedebilecektir. Sözleşmenin gizliliğe dair   hükümleri fesihten sonra da hüküm gösterecektir.
Ayrıca İş Sahibi herhangi bir sebep bildirmeksizin iş bu sözleşmeyi tazminatsız olarak derhal fesih edebilir. Kurye bu durumda her ne isim altında olursa olsun maddi ve/veya manevi bir talepte bulunmayacağını kabul ve taahhüt eder. 
İş sahibi, sürücünün işbu sözleşme hükümlerine aykırı davrandığını tespit ettiği anda sürücünün, HİT KURYE- SÜRÜCÜ üyeliğini, sürücünün kayıt sırasında verdiği e-posta adresine e-posta göndererek veyahut sürücünün üyelik kaydını silmek suretiyle uygulamadan bildirim ile sonlandırma hakkına sahiptir. Ancak tarafların bu ana kadar edindiği haklar, sorumlulukları ve yaptığı tasarruflar baki kalacaktır.

Madde 14. YÜRÜRLÜK VE KABUL
İşbu Sözleşme; sürücü tarafından, yetkili kişi sıfatıyla sanal ortamda onaylanmak ya da fiziki olarak imzalanmak suretiyle, işbu onaylandığı tarihte ekleriyle birlikte derhal yürürlüğe girecek ve Taraflardan birinin işbu Sözleşme hükümlerine uygun olarak sona erdirme iradesinin karşı tarafa bildirildiği tarihe kadar geçerli olacaktır.

Madde 15. UYGULANACAK HUKUK VE YETKİ
İşbu Koşullar’ın uygulanmasında, yorumlanmasında ve işbu Koşullar dâhilinde doğan hukuki ilişkilere Türk Hukuku uygulanacak ve İşbu Koşullar dâhilinde ve/veya bunlarla bağlantılı olarak doğan veya doğabilecek her türlü ihtilafın varlığı halinde İstanbul Merkez Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.
İş bu 15 maddelik sözleşme, .. / .. /2022 tarihinde, beş sahife ve iki nüsha ve dört ek halinde hazırlanmış olup, mutabık kalınmak suretiyle taraflarca hep birlikte imzalanmış, birer nüshası taraflara verilmiştir.

İŞ SAHİBİ                                        SÜRÜCÜ
HİT KURYE    

EKLER    :

1-    Sürücüye Ait Ehliyet Sureti
2-    Araç Ruhsat Sureti
3-    Sürücüye Ait İkametgah Belgesi
4-    Sürücüye Ait Adli Sicil Kaydı
5-    Vergi Levhası